Actualitat Notícies

Proporcionar al consumidor la informació relativa a l'impacte mediambiental quadruplica les possibilitats que es triï una opció d'enviament sostenible
Proporcionar al consumidor la informació relativa a l'impacte mediambiental quadruplica les possibilitats que es triï una opció d'enviament sostenible

L'e-commerce és un sector en constant evolució i creixement i està subjecte a l'auge de noves tecnologies, idees i canvis constants en els hàbits de consum de la societat. El creixement del sector ha de convertir-se en una oportunitat per a crear models de negoci més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

En aquest context, segons estudis recents de ‘The German Environment Agency (*Umweltbundesamt - UBA)’ els processos utilitzats en l'embalatge i transporti e-commerce suposen entre el 1-10% de les emissions. Davant aquesta situació, Seven Senders ha presentat un estudi sobre la sostenibilitat i les bones praxis en l'e-commerce en el qual es detalla que la major part de les emissions generades en el comerç electrònic corresponen al procés del transport.

Així doncs, l'element clau per a la transformació més sostenible del comerç electrònic és el canvi d'hàbits dels consumidors i la reducció de l'impacte mediambiental provocat pel transport. Actualment, el conjunt de la població està molt més conscienciada amb la importància d'impulsar canvis que posin el focus a cuidar i respectar el planeta, demostrant així la seva preocupació per reduir la petjada ecològica i lluitar contra el canvi climàtic. Aquest canvi es trasllada també a l'hora de consumir d'una manera més sostenible.

En aquest sentit, l'estudi apunta que, segons les dades relatives als compradors en línia de països europeus com Alemanya, Àustria, Suïssa, França, Itàlia, Espanya i Països Baixos, el 70% dels usuaris està disposat a pagar més diners si els enviaments són sostenibles. Aquesta dada, que en 2021 es va xifrar en un 54%, demostra que la conscienciació augmenta amb passes de gegant.

L'estudi mostra que la millor pràctica és una bona orientació a l'usuari. Proporcionar al consumidor la informació relativa a l'impacte mediambiental que generen els enviaments quadruplica les possibilitats que es triï una opció d'enviament sostenible.

També plasma com el comerç minorista en línia depèn de la cooperació dels seus clients per a aconseguir els seus objectius climàtics.

El comerç en línia vs el comerç tradicional

El comerç en línia vol reduir el seu impacte en el planeta, encara que en comparació al comerç tradicional, el seu impacte mediambiental és menor. Les emissions de CO2 calculades per producte venut en Internet són inferiors en un factor de mitjana de 2,3. No obstant això, encara hi ha marge de millora quant a l'impacte mediambiental de les compres en línia. La major part de les emissions emeses per part de la venda en línia provenen del transport, tant el de primera com última milla. En concret, segons l'estudi les emissions provocades en el procés de transport representen entre el 35% i el 65% de l'impacte mediambiental total de l'e-*commerce.

Solucions logístiques neutres

Les solucions logístiques neutres quant a emissions de CO₂ encara es contemplen en un futur llunyà. No obstant això, el planeta necessita solucions ràpides i eficaces. L'estudi suggereix que crear estratègies sostenibles pot ser un avantatge competitiu, així com un motor de creixement per als detallistes de l'e-commerce que actuen d'una manera responsable.

Gràcies a les economies d'escala de la logística en l'e-commerce, així com els hàbits de consum dels diferents mercats europeus, fins i tot una expansió poden tenir impactes positius en la petjada de carboni.

Consulta la notícia original ACI

© 2022 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías